BOHEMIATEL s.r.o. – Odborná telekomunikační společnost

Provádíme komplexní služby geodetického zaměření v telekomunikacích pomocí profesionálního přístroje od značky TRIMBLE.

  1. Geodetické předměření (sloužící pro přesné určení např. hranic parcel, obrubníků, hranic cest atd.) toto slouží např. pro co nejpřesnější určení kam umístit trasu s ohledem na správnou parcelu a na správné umístění. Využívá se především pro projektanta aby navrhl co nejrelevantnější trasu pro vyřízení např. územního rozhodnutí.
  2. Geodetické zaměření skutečného stavu GEO (toto zaměření slouží pro přesné zaměření již zrealizované trasy, zaměřujeme vše potřebné, HDPE spojky, optické spojky, komory atd…
  3. Geodetické plošné zaměření (toto zaměření slouží pro zaměření všech prvků, které se nachází v oblasti, kterou potřebujete zaměřit) např. v nové zástavbě kanalizační poklopy, výšky obrubníků, chodníky, lampy atd…
  4. Geodetické vytyčení dle dodaných podkladů (toto vytýčení slouží pro vyznačení např. sprejem trasy dle dodaných podkladů např. určení přesné trasy či inženýrských sítí).
  5. Individuální Geodetické zaměření (dle možností jsme schopni zajistit zaměření přesně dle přání zákazníka).

Vše dodáváme ve formátu DGN či DWG, případně DXF a také včetně technické zprávy a tabulky s vytyčenými body.

Proberte váš projekt s naším týmem
geodezie