BOHEMIATEL s.r.o. – Odborná telekomunikační společnost

Provádíme komplexní služby geodetického zaměření v telekomunikacích pomocí profesionálních přístrojů od značky TRIMBLE, včetně tzv. robota – totální stanice.

  1. Geodetické předměření (pro přesné určení např. hranic parcel, obrubníků, hranic cest atd.) – slouží např. pro co nejpřesnější určení, kam umístit trasu s ohledem na správnou parcelu a na správné umístění. Využívá se především pro projektanta, aby navrhl co nejrelevantnější trasu pro vyřízení např. územního rozhodnutí
  2. Geodetické zaměření skutečného stavu GEO – slouží pro přesné zaměření již zrealizované trasy, zaměřujeme vše potřebné, HDPE spojky, optické spojky, komory atd.
  3. Geometrický plán – slouží jako podklad pro vklad do katastru nemovitostí
  4. Geodetické plošné zaměření – slouží pro zaměření všech prvků, které se nachází v oblasti, kterou potřebujete zaměřit např. v nové zástavbě (kanalizační poklopy, výšky obrubníků, chodníky, lampy atd.)
  5. Geodetické vytyčení dle dodaných podkladů – slouží pro vyznačení např. trasy sprejem dle dodaných podkladů (např. určení přesné trasy či inženýrských sítí)
  6. Individuální geodetické zaměření – dle možností jsme schopni zajistit zaměření přesně na přání zákazníka

Vše dodáváme ve formátu DGN či DWG, případně DXF, PDF a také včetně technické zprávy a tabulky s vytyčenými body.

Proberte váš projekt s naším týmem