BOHEMIATEL s.r.o. – Odborná telekomunikační společnost

Pro své zákazníky projektujeme veškeré dostupné technologie od různých výrobců i značek v následujícím rozsahu:

 • metalické sítě
 • optické sítě, včetně ukončení
 • FTTh, FTTb, FTTs, FTTx
 • přeložky kabelů i starého provedení
 • dálkové s konstrukcí DM, XV, XN apod.
 • vnitřní rozvody
 • stavební úpravy
 • strukturovaná kabeláž
 • technologické projekty
 • serverovny
 • zdroje nerušených dodávek
 • klimatizace
 • veškerý reinženýring
 • zajištění územních řízení
 • zajištění stavebních povolení
 • dokumentace k provedení stavby
 • kolaudace
 • dokumentace skutečného provedení
Proberte váš projekt s naším týmem