Jak získat vyjádření o existenci sítí?

Od 01.06.2023 se mění způsob vyřizování žádostí o vyjádření:

Žádosti můžete podávat pouze elektronicky nebo osobně.

  • Elektronickou podobu žádosti zasílejte na adresu: vyjadreni@bohemiatel.cz K mailu přiložte katastrální mapu a stručně popište akci, o kterou se jedná. Důležité je také uvedení fakturační adresy.
  • Pro osobní podání se musíte dostavit v době úředních hodin. Úřední hodiny jsou pondělí-pátek od 9:00 do 14:00 na sekretariátu naší společnosti: BOHEMIATEL s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4 – Libuš. Vaše vyjádření bude vyřízeno na počkání. S sebou přineste katastrální mapu. Na místě se vás ujme pracovník, který s Vámi vyřídí všechny náležitosti. Také od vás vybere poplatek za vyřízení žádosti.

Kolik stojí vydání vyjádření?

Vydání vyjádření je zpoplatněno. Za každou akci je účtováno 400 Kč včetně DPH pokud se dostavíte osobně (připravte si prosím přesnou částku). Pokud se nedostavíte osobně, zasíláme vyjádření emailem a za každou akci je účtováno 400 Kč vč. DPH.

Vystavení vyjádření a platba.

Při elektronickém podání žádosti o vyjádření zasíláme nejprve fakturu a po jejím uhrazení Vám bude zasláno vyjádření. Při osobní návštěvě vystaví odpovědný pracovník na místě daňový doklad.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

Společnost si vyhrazuje na vyřízení žádosti 30 dnů od data přijetí. Ve většině případů jsou však lhůty kratší. Při osobním podání žádosti je akce řešena ihned na místě.

Vyžadujete soubory .dwg nebo .dgn?

Naše společnost umí zpracovávat formáty .dwg i .dgn, ale můžete do žádosti zasílat i mapky či jiné zákresy v souborech .pdf či .jpg.

Kontakt

Monika Nováková
Tel: 241 47 00 38-39
Mobil: 739 086 204
Email: vyjadreni@bohemiatel.cz
Kontakt